Nieuws

Maatregelen voor burgerhulpverleners ivm coronavirus

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.
In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus

HartslagNu heeft samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen 

Voor een inzet:
Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting. HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen. Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd. Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie. 
Tijdens een inzet:
Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage. Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!
Na een inzet: 
Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance. Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stelt HartslagNu jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.
Scholing automatisch verlengd
De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, heeft HartslagNu dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021. 
Nieuwe manier van oproepen
Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. Er wordt gewerkt met een variabele oproepstraal:
 
De oproepstraal stellen we vast op basis van:
1) Een maximale straal van 2 km
2) Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
3) Het aantal AED’s binnen de straal (maximaal 3)

Uiteraard zal HartslagNu deze nieuwe oproepstraal met al haar partners (waaronder Hart Veilig Amerongen) na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.

Nieuw stichtingsbestuur HVA

Vrijdag 24 januari jl. hebben de voorzitter en secretaris van de nieuwe stichting Hart Veilig Amerongen de akte bij mevrouw Quekel van Heuvelrug Notarissen in Leersum getekend, waarbij de stichting is opgericht. De dames Rijken en Moleman tekenden hiervoor. Op 15 april tijdens de vrijwilligersavond zal het 5 koppig nieuw bestuur de organisatie overnemen van EHBO Amerongen.

Rabobank Rijn en Heuvelrug steunt ook onze activiteiten


Omdat wij afhankelijk zijn van sponsoren en vrijwilligers, is iedere vorm van sponsoring welkom.

Wilt U ons steunen:

Ons rekeningnummer is NL03 RABO 0303583908 t.n.v K.N.V. EHBO afdeling Amerongen.
Dit nummer is speciaal voor Hartveilig Amerongen.

ACTUEEL……. HET DONATIE FORMULIER

Wat kunt U doen met het donatie formulier:
• Invullen, ondertekenen, scannen en mailen naar info@hartveiligamerongen.nl
• persoonlijk in de brievenbus doen op Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat 11
• versturen per post naar Hartveilig Amerongen,
Burg. Jhr. H. v/d Boschstraat 11, 3958 CA Amerongen.

Informatie kunt U krijgen via e-mail: info@hartveiligamerongen.nl of tel: 0647111369

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *